Tips posisjon

Kameraene under er vi usikker på posisjonen til og ønsker hjelp med å plassere!

MERK! Vi vet omtrentlig plassering for disse, det vi ønsker er hjelp med å finne mer nøyaktig posisjon, helst hvilken byggning/struktur den er plassert på.